специализиран сайт за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  
РО 1к 1с  

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ РЕДОВНО    Курс I   2010/11 уч. г.   А (есенен) триместър

Дни

 Часове
7:30 – 9:00 9:15 – 10:45 11:00 – 12:30 12:45 – 14:15 14:30 – 16:00 16:15 – 17:45 18:00 – 19:30
730
815
815
900
915
1000
1000
1045
1100
1145
1145
1230
1245
1330
1330
1415
1430
1515
1515
1600
1615
1700
1700
1745
1800
1845
1845
1930

 Понеделник

  Лекции
Основи на компютърната информатика
проф. дмн Г. Тотков
424 ауд.
Лабораторни занятия
Основи на компютърната информатика
1а – 531 к. з, х. ас. Хр.  Инджов
1б – 532 к. з, х. ас. Хр. Христов
Лабораторни занятия
Основи на компютърната информатика
2а – 531 к. з, х.ас. Хр. Инджов
2б – 532 к. з., х. ас. Хр. Христов
   
   
   

 Вторник

    Лекции
Линейна алгебра и аналитична геометрия
гл. ас.д-р М. Теофилова
422. ауд
  Упражнения
Линейна алгебра и аналитична геометрия
гл. ас.д-р М. Теофилова
1 гр. – 436 с. з.
Упражнения
Линейна алгебра и аналитична геометрия
гл. ас.д-р М. Теофилова
2 гр. – 436 с. з.
   

 Сряда

    Лекции
Увод  в информационните технологии
доц.д-р Ас.Рахнев/
гл. ас.д-р А. Малинова
422. ауд.

Лабораторни занятия
Увод  в информационните технологии
х. ас. И. Ангелов,
х. ас. Н. Вълчанов
2а, 2б – 546, 535  к. з.

Лабораторни занятия
Увод  в информационните технологии
х.ас. И. Ангелов,
х.ас. Н. Вълчанов
3а, 3б – 546, 535 к. з.

Упражнения
Линейна алгебра и аналитична геометрия
гл. ас.д-р М. Теофилова
3 гр. – 436 с. з.

 
     
     

 Четвъртък

   

Лабораторни занятия
Увод  в информационните технологии
х. ас. И.Ангелов,
     х. ас.В. Радев           1а, 1б – 546, 535  к. з.

Упражнения
Английски език
гл. ас. Ив. Шотлеков
1 гр. – 546 к. з.
Упражнения
Английски език
гл. ас. В. Иванова
2 гр. – 546 к. з.
 
    Лабораторни занятия
Основи на компютърната информатика
3а – 432 к. з, х. ас. Хр. Инджов
3б – 433 к. з., х. ас. Хр.Христов
Упражнения
Английски език
х. ас. П. Краевски
3 гр. – 436 с. з.
Упражнения
Английски език
х. ас. П. Краевски
4 гр. – 436 с. з.
 

 Петък

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Събота

                           

 Неделя

                           
За студенти
 
 

Новини
© 2009 ФМИ