специализиран сайт за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  
Разпределение по групи  

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ ПО ГРУПИ И ПОДГРУПИ

Първи курс, Специалност „Бизнес информационни технологии“ – задочно обучение, 2010/2011 уч. година

Подгрупа 1а студенти с факултетни номера от 1001562001 до 1001562016;

Подгрупа 1б студенти с факултетни номера от 1001562017 до 1001562033;

Подгрупа 2а студенти с факултетни номера от 1001562033 до 1001562048;

Подгрупа 2б студенти с факултетни номера от 1001562049 до 1001562062.

Група 1 обединява подгрупи 1а и 1б.

Група 2 обединява подгрупи 2а и 2б.

 

За студенти
 
 

Новини
© 2009 ФМИ