специализиран сайт за специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  
ЗО 1к 1с  

Последна актуализация: 8 септември 2010 г. 


ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ


Специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ  
Курс І   2010/11 уч. г.   есенен (А) триместър

Разпределение по групи и подгрупи 

Дати

Час

Дисциплина и преподавател

Зала

15.09.2010 г.
(сряда)

0900–1315

Упражнения Основи на компютърната информатика, 2а, 2б

541 к. з.
433 к. з.

1400–1815

Лекции Основи на компютърната информатика
проф. дмн Георги Тотков
2 аула

16.09.2010 г.
(четвъртък)

0900–1315

Лекции Увод в информационните технологии
доц. д-р Асен Рахнев
546 к. з.

1400–1815

Лекции Основи на компютърната информатика
проф. дмн Георги Тотков
2 аула

17.09.2010 г.
(петък)

0900–1315

Лекции Линейна алгебра и аналитична геометрия
гл. ас. д-р Марта Теофилова
546 к. з.

1400–1815

Лекции Основи на компютърната информатика
проф. дмн Георги Тотков
2 аула

18.09.2010 г.
(събота)

0900–1315

Лекции Увод в информационните технологии
доц. д-р Асен Рахнев 
546 к. з.

 1400–1815

Лекции Линейна алгебра и аналитична геометрия
гл. ас. д-р Марта Теофилова
547 к. з.

19.09.2010 г.
(неделя)

0900–1315

Упражнения Линейна алгебра и аналитична геометрия
гл. ас. д-р Марта Теофилова
546 к. з.

1400–1815

Лекции Линейна алгебра и аналитична геометрия
гл. ас. д-р Марта Теофилова
547 к. з.

20.09.2010 г.
(понеделник)

0900–1315

Упражнения Линейна алгебра и аналитична геометрия
гл. ас. д-р Марта Теофилова
546 к. з.

1400–1815

Упражнения Линейна алгебра и аналитична геометрия
гл. ас. д-р Марта Теофилова
546 с. з.

21.09.2010 г.
(вторник)

0900–1315

Упражнения Основи на компютърната информатика, 1а, 1б 541 к. з.
433 к. з.

1400–1815

Упражнения Основи на компютърната информатика, 2а, 2б 541 к. з.
433 к. з.

22.09.2010 г.
(сряда)

0900–1315

Упражнения Основи на компютърната информатика, 2а, 2б
Упражнения Английски език 1 гр.
232 с. з.

1400–1815

Упражнения Основи на компютърната информатика, 1а, 1б
Упражнения Английски език, 2 гр.
232 с. з..

23.09.2010 г.
(четвъртък)

0900–1315

Упражнения Английски език 2 гр.
Упражнения Увод в информационни технологии, 1а, 1б
232 с. з.
532 к. з.

1400–1815

Упражнения Английски език 1 гр.
Упражнения Увод в информационните технологии, 2а, 2б
232 с. з.
532 к. з.

24.09.2010 г.
(петък)

0900–1315

Упражнения Английски език 2 гр.
Упражнения Увод в информационни технологии, 1а, 1б
232 с. з.
532 к. з.

1400–1815

Упражнения Английски език 1 гр.
Упражнения Увод в информационните технологии, 2а, 2б
232 с. з.
532 к. з.
 25.09.2010 г.
(събота)
 0900–1315  Упражнения Английски език 1 гр.
Упражнения Увод в информационните технологии, 2а, 2б
 232 с. з.
532 к. з.
 1400–1815  Упражнения Английски език 2 гр.
Упражнения Увод в информационни технологии, 1а, 1б
 232 с. з.
532 к. з.
 26.09.2010 г.
(неделя)
 0900–1315  Упражнения Основи на компютърната информатика, 2а, 2б  541 к. з.
433 к. з.
За студенти
 
 

Новини
© 2009 ФМИ